8 KarakteristikAgama Islam

Postingan ini merupakan suatu resume dari perkuliahan bpk. Baharudin di kampus UIKA bogor, yang menarangkan tentang islam selaku manhajul hayah serta menjabarkan 8 ciri islam ialah:

  1. Syumuliyah, dia menyinggung dengan Quran surah Al-anam ayat 38:

Dengan ayat ini dia menyinggung kalau seluruh makhluk yang terdapat di bumi pula merupakan umat islam semacam kita, ini menampilkan arti komprehensifnya islam sebab islam mencakup aspek teologis, aspek ibadah, aspek kemasyarakatan/ muamalah, aspek ekonomi, aspek hukum baik pidana ataupun perdata apalagi aspek politik/ kenegaraan

  1. Alamiyah, dia menyinggung dengan Quran surah Al-Anbiya ayat 107 serta surah Saba ayat 38

Dengan ayat ini dia menyinggung kalau islam merupakan agama yang umum, Maksudnya hukum- hukum islam dapat dipakai disegala negara baik yang sangat dingin semacam di eropa maupun sangat tandus semacam di timur tengah

  1. Ilahiyah/ rabbaniyah, dia menyinggung kepribadian ini dengan surah Al-baqoroh ayat 146

Dalam ayat ini dia menyinggung kalau ajaran, cerita, hukum yang dibawa serta dikandung oleh islam merupakan ajaran yang absolut serta otentik daari Allah SWT. Bukan hasil pemikiran serta rekaan manusia

  1. Insaniyah, dia menyinggung watak ini dengan surah arrum ayat 30

Dalam ayat ini dia menarangkan kalau banyak yang mencemari islam selaku teroris, anarki, keras sementara itu tanpa islam juga hukum yang terjalin pada waktu saat ini juga pula terjalin demikian, dengan ayat ini ditegaskan kalau apa yang diajarkan serta ternilai dalam islam merupakan cocok dari fitrah serta akhlaq dari manusia. Sebab Allah yang menghasilkan manusia, menghasilkan fitrah manusia serta Allah pula yang merendahkan hukum kepada manusia cocok fitrahnya

  1. Waqiyah, dia menyinggung watak ini dengan surah Ali Imron 31

Dalam ayat ini dia menarangkan kalau seluruh kasus individu serta warga hendak terdapat pemecahan serta penyelesaiannya dalam islam, dengan rosulullah selaku role model dalam jadi contoh yang baik dalam kehidupan

  1. Wasatiyah, dia menyinggung watak ini dengan surah Al-Baqoroh 201

Dalam ayat ini dia menegaskan kalau islam selaku ajaran yang sangat benar serta salah satunya ajaran yang diterima disisi Allah, kalau kita mesti berimbang, adil serta menengahi dalam urusan dunia serta akhirat. Boleh anda beribadah siang- malam hendak namun apabila anda mempunyai beban keluarga hingga benahilah urusan dunia anda, serta apabila anda memikirkan cuma urusan dunia tanpa beribadah kepada Allah ingatlah kalau hidup didunia takkan lama

  1. Al-Quduh, dia menyinggung watak ini dengan surah Al-ikhlas 1- 4

Dalam ayat ini dia menarangkan islam merupakan agama yang gemilang, indah dan gampang difahami. Jadi umat islam perihal awal yang wajib dicoba merupakan meyakini kalau Allah merupakan salah satunya zat yang harus disembah serta Allah merupakan salah satunya zat yang sangat mulia dan tidak terdapat yang sekufuw dengan Allah. Salah satu tugas selaku seseorang muslim merupakan menyerahkan seluruh perihal yang memberatkan serta urusan- urusan baik dunia ataupun akhirat kepada Allah yang pastinya diiringi dengan ikhtiar

  1. Yang terakhir dia mengatakan Al-jamu bainal sabatil muruanah,

Watak ini menanggapi seluruh reaksi skeptic kepada islam, Sebab banyak yang berkomentar kalau ajaran islam sangat kaku sehingga susah diaplikasikan dalam kehidupa dikala Ini, serta terdapat pula yang berkomentar kalau islam merupakan agama yang kuno sehingga tidak sesuai dengan kehidupan masa saat ini, karenanya butuh ditegaskan kalau islam itu baku, tidak berubah- ubah serta fleksibel sehingga dapat diterapkan disegala penjuru tempa

 

Leave a Comment